ISWIN X

Softwarový nástroj ISWIN X

Prověřuje Vaše odběratele, zaměstnance, dodavatele, protistrany klientů, a jiné v insolvenčním rejstříku. Pracuje s kopií insolvenčního rejstříku, včetně historie stavů a odkazů na evidované dokumenty. Tyto dokumenty lze přímo v aplikaci stáhnout z internetu a pracovat s nimi. Do dat lze přidávat zájmové osoby, které jsou pak porovnávány s dlužníky v insolvenčním registru. Porovnání probíhá podle více údajů (jméno, příjmení, název, RČ, IČ, datum narození, obec a ulice v adrese). Podrobný popis funkcí i s příklady najdete v návodu

Veškerá data jsou na Vašem počítači

Automatické aktualizace

Údaje z insolvenčního rejstříku se aktualizují v pravidelných naplánovaných intervalech.

Import osob

Osoby lze automatizovaně přidávat a aktualizovat pomocí vestavěného nástroje - služby, kterou lze nakonfigurovat pro čtení dat z externí databáze (MS SQL, Oracle, MySql, aj.) případně z připraveného souboru CSV

Hlídání dlužníků

Současně s aktualizací se porovnávají dlužníci z insolvenčního rejstříku s uživatelem přidanými osobami.

Neomezený počet sledovaných osob

Výstrahy

Program ISWIN generuje výstrahy na základě změn v insolvenčním řízení u sledovaných osob.

Výstrahy se zobrazují v hlavním okně aplikace a lze je také posílat na zvolené e-mailové adresy

Síťová architektura

S aplikací může v rámci jedné databáze pracovat více uživatelů (z neomezeného počtu PC)

Skupiny osob

Sledované osoby lze rozdělit do skupin a ke skupinám pak individálně přiřadit přístupová práva jednotlivých uživatelů. Takže v rámci jedné databáze mohou uživatelé pracovat každý se svou skupinou sledovaných osob, přičemž ostatní osoby nevidí.